Korona królów

Wielka Księżna Litewska zaczyna pleść na Wawelu sieć intryg. Saule, polecona jej przez Ulryka von Jungingena, zostaje dwórką. Zakon będzie miał dobrego szpiega. Na Litwie morduje zwolenników Jagiełły i Witolda i rusza na Wilno. Jagiełło zwołuje radę. A co ze ślubem?