Korona królów

1378 rok. Do Wiednia docierają wieści o śmierci Katarzyny – najstarszej córki Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety Bośniaczki. Ale tylko Węgrzy są w żałobie. Książę Leopold i księżna Viridis są szczęśliwi. Oto ich syn zostanie królem. Na Litwie wojna. Jogaiła postanawia ułożyć się z królem Ludwikiem. Wysyła do Budy dwóch posłów – swego ukochanego brata Skirgiełłę i jego druha Cyryla. Mają dogadać się z węgierskim królem i wykupić jeńców. W Krakowie natomiast stara królowa Elżbieta nie chce prezentów od Opolczyka…