Korona królów

Rok 1377. Wokół stosu pogrzebowego Olgierda Giedyminowicza zbiera się cała rodzina. Rycerz Pomsta proponuje Konradowi von Wallenrode zabicie całej rodziny wielkiego księcia, a przynajmniej jego brata Kiejstuta. Krzyżak odmawia. Nie będzie zakłócał pogrzebu – zmarłym należy się pokój ducha. W Budzie trzy córki Ludwika i Bośniaczki Katarzyna, Maria i Jadwiga, bawią się lalkami w ślub i pokładziny. Katarzyna i Maria dokuczają swej najmłodszej siostrze. I wtedy mała dziewczynka, złoszcząc się na swoja siostrę Katarzynę, wypowiada słowa, które będą ją prześladowały przez całe życie. Bóg cię skarze I Katarzyna Andegaweńska rok później umiera.