Korona królów

Konflikt pomiędzy Kościołem a królestwem nabiera na sile. Na Wawelu pojawia się legat papieski, co okazuje się być ogromnym wydarzeniem także dla poddanych. Kazimierz obiecuje posłowi, że gdy zabezpieczy zachodnie granice, będzie krzewił wiarę chrześcijańską na Litwie. Audre nie może poradzić sobie ze złośliwością dwórek: Ody i Jutty. Gabija chcąc jej pomóc znajduje jej nową pracę, z dala od królewskiej kuchni. Regina zaczyna jątrzyć pomiędzy Wójtem a jego ukochaną.