Korona królów. Jagiellonowie

Jesień 1413. W Horodle spotykają się polscy panowie i litewscy bojarzy. Polacy będą przyjmować do swoich herbów litewskich możnych. Ale tylko katolików i wpisanych na specjalną listę. To 47 rodów. Zyndram przyjmuje Arunasa do swo