Korona królów. Jagiellonowie

Jesień 1410. Na rozkaz króla Jagiełły wojska polskie wycofują się z oblężenia Malborka. Zyndram nie zgadza się z tym rozkazem. Mścisław donosi o tym królowi. W drodze do Krakowa Jagiełło niespodziewanie traci przytomność. Zostaje odwiez