Korona królów. Jagiellonowie

Grunwald, 15 lipca 1410 r. Król Władysław Jagiełło obserwuje bitwę ze wzgórza, a Wielki Mistrz Ulryk von Jungingen walczy razem ze swoimi rycerzami. Zaczyna się bitwa. Dypold szarżuje z kopią wprost na Jagiełłę. Król strąca go z