Korona królów. Jagiellonowie

Grunwald, 14 lipca 1410 r. Ulryk von Jungingen ustawia wojsko na wzgórzach koło Stębarku i zapowiada, że zniszczy unię Korony i Litwy. Jagiełło natomiast spokojnie uczestniczy we mszy odprawianej przez Mikołaja Trąbę. Potem zaczyna wydawać roz