Korona królów. Jagiellonowie

Czerwińsk, 01 lipca 1410 r. Król Jagiełło daje sygnał Mistrzowi Jaromirowi do budowy mostu. Zbigniew z Brzezia przekazuje wojsku rozkaz króla o zmianie kierunku marszu. Ulryk von Jungingen nie wie, gdzie jest polska armia. W obozie kr&o