Korona królów. Jagiellonowie

Wiosna 1410. Król Władysław Jagiełło mianuje arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego namiestnikiem Krakowa, czyli swoim zastępcą na czas wojny z zakonem. Anna Cylejska próbuje protestować. Król Wacław IV ogłasza wyrok sądu w sprawie spo