Korona królów. Jagiellonowie

Wrzesień-październik 1409. Wielki Mistrz Ulryk von Jungingen dowiaduje się, że zakon stracił Żmudź. Trwa wojna z Polską, więc każe za wszelką cenę bronić Bydgoszczy, a król Jagiełło każe atakować to miasto. Krzyżacy chcą wciągnąć Zygmunta Luks