Korona królów. Jagiellonowie

Lato 1409. Król Jagiełło rusza na wojnę z zakonem. Zyndram ma pilnować, aby nikt na niej nie zarabiał. Anna Cylejska zabiega o boskie wsparcie dla króla i Korony. Razem z malutką Jadwigą żegnają Władysława. Wojska Korony już zbierają si