Korona królów. Jagiellonowie

Lato 1409. Zakon wypowiada wojnę Koronie. Polskie rycerstwo ma się zgromadzić w Wolborzu. Król każe Zawiszy Czarnemu zbierać najemników, którzy za żołd staną po stronie Polski. Anna Cylejska powierza Mikołajowi Wierzynkowi spieni