Korona królów. Jagiellonowie

Lato 1409. Król Władysław przyjmuje poselstwo krzyżackie. Fryderyk von Wallenrode oskarża Koronę i Litwę o pomoc żmudzkim powstańcom. Tymczasem na krakowskim rynku żacy Maciek, Paweł i Jasiek wystawiają zabawne scenki, w których ośmiesz