Korona królów. Jagiellonowie

Lato 1409. Karim Berdim i delegacja Tatarów przyjmowani są na Wawelu z honorami. Król Władysław dziękuje im za dostarczenie Świdrygiełły do Wilna i uzyskuje obietnicę, że Tatarzy wspomogą Koronę w wojnie z zakonem. Wybucha powstanie na