Korona królów. Jagiellonowie

Rok 1408. Wielki Książę Litewski Witold oblega Moskwę, a książę Świdrygiełło ucieka do Wasyla Moskiewskiego. Witold przegrywa wojnę. Litwa głoduje. Zyndram i Anna Witoldowa dochodzą do wniosku, że Hanusz jest krzyżackim szpiegiem. Anna Cylejska posta