Korona królów. Jagiellonowie

Początek roku 1408. Do Wilna przyjeżdżają księżna Zofia - córka Witolda i żona Wasyla Moskiewskiego. Świdrygiełło jest oczarowany urodą młodej księżniczki - Anny Moskiewskiej. Jednak Anna Witoldowa każe mu trzymać się od niej z daleka. Rozpocz