Korona królów. Jagiellonowie

Rok 1407. Władysław Jagiełło i Anna Cylejska mają nadzieję, że urodzi się syn. A ochmistrz Klemens z Moskorzewa, którego zeznania oczerniły królową, będzie sądzony. Ma prosić królową o wybaczenie. Król tłumaczy Piotrowi Sz