Korona królów. Jagiellonowie

Lipiec 1401. Anna Witoldowa marzy o koronie. Podekscytowana czeka na Ulryka. Nie wie, że Zakon chce obalić Witolda, a na jego miejscu posadzić Świdrygiełłę, który za nic ma powiązania rodzinne. Chce władzy, podobnie jak Ulryk von Jungingen. A