Korona królów. Jagiellonowie

Letnie przesilenie 1407. Królowi Władysławowi zależy na zaprezentowaniu Litwy jako prawdziwie chrześcijańskiego kraju. Rozkazuje więc Mikołajowi Trąbie przygotować na świętego Jana uroczystą mszę. Z rozmachem. Rycerz - błazen Hanusz swoimi żar