Korona królów. Jagiellonowie

Rok 1407. Królowa Anna chce, aby Femka wróciła na dwór. Sprzeciwia się temu ochmistrz Klemens z Moskorzewa, ale królowa stawia na swoim. Femka wraca na dwór, a Pietrek zaczyna nauki u Bdzigosta. Mikołaj Trąba czeka