Korona królów. Jagiellonowie

Rok 1407. Andrzej z Tęczyna odnajduje w lesie Annę z Goraja i jej służkę. Beata z Bożego Daru, obawiając się, że cnota jej córki została naruszona, przyjmuje oświadczyny Andrzeja. Sofia obwinia królową Annę o stratę ukochanego. Chce odz