Korona królów. Jagiellonowie

Rok 1407. Królowa Anna Cylejska próbuje wymóc na królu Władysławie zmianę ochmistrza. Femka nie chce być ciężarem dla Zyndrama, ale nie ma dokąd pójść z dzieckiem. Chce, aby Pietrek z nią został. Swojego dziecka nie może już mieć. Świdrygiełło przyjeżdża do Wilna i omawia z księciem Witoldem ewentualne plany wojny z Wasylem, ale gra na dwa fronty. Ważne, kto da więcej. Wysyła więc do Moskwy posłańca z informacją o szybkim zerwaniu rozejmu. Brat Bdzigost i Jurga spotykają dominikanina Jana Falkenberga. Zyndram i Johann przywożą wieści z Malborka. Ulryk von Jungingen czeka tylko na śmierć brata, aby wprowadzić w zakonie swoje rządy.