Korona królów. Jagiellonowie

Listopad 1399. Władysław zostaje na Litwie, bo musi pogodzić kuzyna i brata. Marszałek Fryderyk von Wallenrode i Ulryk von Jungingen przyjeżdżają do Wilna z wieściami, że Wielki Mistrz Konrad von Jungingen podjął decyzję o uwolnieniu litewskich więź