Korona królów. Jagiellonowie

Wiosna 1406. Mikołaj Trąba namawia króla Władysława na pojednanie z królową, ale stanowczy Jagiełło nie chce nawet o tym słyszeć. Anna Cylejska planuje wyjazd z pannami Gorajskimi do Nowego Korczyna. Urządzą tam polowanie i tańce. Andrz