Korona królów. Jagiellonowie

Jesień 1405. Mikołaj Trąba przekazuje Jagielle wieści z Malborka. Kunegunda, zgodnie z królewskim rozkazem, pogrążyła Fryderyka von Wallenrode. Na pewno nie zostanie Wielkim Mistrzem Zakonu. Będzie nim Ulryk von Jungingen. Kunegunda przeżyła t