Korona królów. Jagiellonowie

Jesień 1405. Anna Cylejska wierzy w horoskop postawiony przez profesora Isnera. Wie już, kiedy może nastąpić poczęcie królewskiego potomka i wie, że muszą z Władysławem wyjechać z Krakowa. Zyndram odnajduje w krakowskiej karczmie Aydeniz. To w