Korona królów. Jagiellonowie

Styczeń 1428. Przyjaciele Hinczy, udając zbójów, odbijają go w drodze do twierdzy w Chęcinach. Na ich trop wpada Jan z Czyżowa. Zofia i Jadwiga zawiązują sojusz. Królowa będzie szukać pasierbicy męża. Jagiełło jest nadal w Wilnie