Korona królów. Jagiellonowie

29 listopada 1427 roku. Świdrygiełło dobija Jagiełłę rewelacjami o przedślubnym afekcie Hinczy i Zofii. Hincza jest w wawelskim lochu przesłuchiwany przez Głowacza. A Jagiełło przesłuchuje Semena Holszańskiego i siostrę królowej Wasylisę. Zofi