Korona królów. Jagiellonowie

Jesień 1427. Król Władysław rozkazuje, aby dwórki królowej Kachna i Eliszka Szczukowskie i jej ochmistrz Wojciech Malski zostali przywiezieni do Wilna. Mają być przesłuchani w sprawie domniemanego niemoralnego postępowania Zofii.