Korona królów. Jagiellonowie

Wiosna 1427. Strasz jest w Wilnie i donosi Witoldowi, że Zofię coś łączy z Janem Hinczą. Hans Vochsee przekazuje, że Zygmunt Luksemburski i zakon będą popierali starania księcia Witolda o królewską koronę. Oleśnicki przekazuje królowi p