Korona królów. Jagiellonowie

Rok 1426. Jan z Czyżowa ratuje króla, który został zaatakowany przez dzika. Król wzywa Oleśnickiego i oświadcza, że Zofia będzie uczestniczyła we wszystkich naradach. Na Mazowszu umiera książę Siemowit IV. Młodzi książęta chcą rz