Korona królów. Jagiellonowie

Listopad 1425. Księżna Aleksandra błaga swojego syna Siemka, aby on i bracia ukorzyli się przed Jagiełłą. Jagiełło przeprowadza ostrą rozmowę z siostrzeńcem: hołd albo podbój Mazowsza! Strasz przekazuje Zdenkowi wiadomości dla Luksemburczyka.