Korona królów. Jagiellonowie

Lato 1424. Henryk Czech stawia Jagielle horoskop i przepowiada mu troje dzieci. Na Wawel docierają wieści, że Zygmunt Korybutowicz samowolnie zebrał wojska i ruszył do Pragi. W karczmie liczą zebrane pieniądze. Jest ich zbyt mało, aby opłacić zeznani