Korona królów. Jagiellonowie

Wiosna 1424. Wawel cieszy się na wieść o ciąży królowej Zofii. Jagiełło z tej okazji mianuje Jana Szafrańca na stanowisko kanclerza koronnego, a Stanisława Ciołka na urząd podkanclerza koronnego. Ochmistrzem królowej zostaje Wojciech Ma