Korona królów. Jagiellonowie

Wiosna 1402. Świdrygiełło ogłosił się nowym Wielkim Księciem Litewskim. Co prawda, na razie w kobiecym przebraniu podąża w stronę Malborka, ale ma dla Krzyżaków prezent. Odda im Żmudź. W Poznaniu Jagiełło skazuje na ścięcie nieuczciwego szlach