Korona królów. Jagiellonowie

Dworskie intrygi, krzyżaccy szpiedzy, rosnące uczucie króla Jagiełły do królowej Zofii.