Komisarz Alex

Alex jest zdruzgotany po śmierci Górskiego. Komendant i reszta zespołu zdają sobie sprawę, że trzeba mu znaleźć nowego partnera. W przeciwnym razie pies pogrąży się w depresji. Komendant, za namową Lucyny sprowadza do Łodzi swojego wychowanka