Komisarz Alex

W punkcie skupu złomu zostają znalezione zwłoki właściciela Andrzeja Potockiego. Ślady pobicia wskazują na motyw rabunkowy. Z sekcji zwłok wynika, że śmierć nastąpiła wskutek uderzenia w głowę twardym narzędziem, a przed śmiercią Potocki zatruł się