Komisarz Alex

Pośredniczący w nielegalnych adopcjach dzieci Rękas umawia się na odbiór niemowlęcia przemyconego z Albanii. W zagajniku, gdzie ma nastąpić obiór dziecka dochodzi do kłótni. Przemytnik Dejan wyciąga broń i strzela do Rękasa. Świadkiem zajścia jest matka dziecka, Samira. Ranny Rękas ucieka samochodem. Widzi go rowerzysta, który chwilę później słyszy strzały dobiegające zza drzew i wzywa policję.