Kolumbowie

Heroiczna obrona Starego Miasta dobiega końca. Trzeba przebić się za wszelką cenę do Śródmieścia. Ranny w potyczce „Kolumb” jest bezsilnym świadkiem tragedii. W zajętym przez Niemców polowym szpitalu powstańczym zostaje zgwa