Kolumbowie

1 sierpnia 1944 roku wybucha Powstanie Warszawskie. Na barykadach Warszawy walczą: „Zygmunt”, „Jerzy” i „Kolumb”. Po początkowych sukcesach, wycofują się pod naporem wojsk niemieckich na Stare Miasto. Wśród