Kolumbowie

Gestapo wpada na ślad tajnej radiostacji zainstalowanej w mieszkaniu „Jerzego”. Cała obsługa, z wyjątkiem jego samego, któremu udaje się odegrać rolę nieświadomego gospodarza mieszkania, zostaje aresztowana. „Jerzy” jest podejrzany o współpracę z Gestapo. Grozi mu wyrok śmierci za zdradę. Dzięki staraniom przyjaciół sprawa zostaje wyjaśniona. Zrehabilitowany „Jerzy” wraca do konspiracyjnej grupy.