Kolumbowie

Gestapo wpada na ślad tajnej radiostacji zainstalowanej w mieszkaniu „Jerzego”. Cała obsługa, z wyjątkiem jego samego, któremu udaje się odegrać rolę nieświadomego gospodarza mieszkania, zostaje aresztowana. „Jerzy” jes