Kolumbowie

„Kolumb”, „Jerzy” i „Siwy” tworzą małą grupkę dywersyjną, którą dowodzi „Zygmunt”. Pewnego dnia ich sekcja otrzymuje rozkaz przerzucenia tajnej drukarni w bezpieczne miejsce. W walce z patrolem ż