Klan

Monika żąda od brata wglądu w finanse kliniki. Prezes Stec jest zainteresowany nabyciem całości udziałów. Władysław jest coraz bardziej roztargniony, rodzina jest zaniepokojona. Agnieszka wraca z próbnej matury i oświadcza, że oblała, p