Klan

Sowiński przeprasza za swoje zachowanie. Krystyna oświadcza, że ich znajomość należy skończyć. Po długiej rozmowie Paweł i Krystyna uświadamiają sobie, że wiele dla siebie znaczą. Maria decyduje się na wydanie książki u Rafalskiej. Monika jest oficja