Klan

Paweł przyjął do wiadomości, że teraz dziewczyną Pawełka jest Tola. Nie może sobie jednak darować uwag na temat życia uczuciowego syna. Zuzka ciągle jest zła na Pawełka, odgraża się, że młody Lubicz jeszcze ją popamięta. Gabriela przyznaje się Monice