Klan

Gustaw przyznaje się Annie, co obiecał Teresie kilka lat temu. Powiedział, że gdyby była wolna, to by się z nią związał. Kobieta owdowiała i najwyraźniej zamierza wyegzekwować tę obietnicę, bo nie daje mu spokoju i zarzuca pierogami. Leokadia opowiad