Klan

Monika wyjaśnia Feliksowi sytuację. Małgosia i Bazyli mają problem, ale nie można im pomóc, bo Rosso ma swoje zobowiązania wobec klientów i nie może ryzykować utraty marki. Feliks ostrożnie pyta, czy nie warto sprawdzić, kto ma rezerwac