Klan

Przy śniadaniu Gustaw snuje rozważania na temat doktora Marczyńskiego. Nic na to nie poradzi, że nie lubi go i pewnie, z wzajemnością. Jednak nie będzie pozwalał na żadne impertynencje pod swoim adresem. Jeśli zostanie przez to zwolniony, to trudno.